Trådbuss Landskrona


Höst 2016 - SlideIn avslutas

och övriga bussar är rekonditionerade

Den 19 augusti 2013 påbörjades en ny era i Landskrona när den femte trådbussen började rulla, döpt till Elvis i samband med att trådbusslinjen firade 10 år. Denna trådbuss var inte en vanlig trådbuss utan en trådbuss med ett stort batteri som innebar att bussen kunde köras utan att vara ansluten till tråden i 20 km. Dessutom laddar bussen batteriet medan den kör vilket gör att det inte behövs extra tid på ändstation för laddning. När bussen sattes i trafik 2013 var den unik – batterierna som är Litium Titanate hade precis släppts av amerikanska försvaret på den öppna marknaden. Landskrona blev först ut med en buss med denna typ av batterier.

Det slutliga valet på trafikupplägg föll på en variant där bussen gick en tur och retur på trådbusslinje 3 (ca 6 km och 20 minuter) varefter linje 4 och 5 kördes på sträckan mellan Stationen och Skeppsbron via Borstahusen eller omvänt. Den sträcka som kördes på batteri blev då 10,0 km och tog 26 min.
 SlidIn-bussen Elvis ankommer Skeppsbron för att påbörja dagens trafikuppdrag den 4 januari 2016.


I bussen finns en skärm som visar effektförbrukningen i realtid.
På bilden rullar vi under tråd och 67 kW tas ut.
Av effekten går 36 kW till batteriet och 31 kW till värme och belysning.Elvis rundar hörnet vid Vilan på linje 3 mot Stationen den 4 januari 2016.


Efter en tur till Stationen och åter till Skeppsbron var det dags för en tur på linje 5 mot Borstahusen, nu på batteri, den 4 januari 2016.


Elvis har varit i Boirstahusen och byter där till linje 4 mot Stationen. Strax före Vilan på linje 4 mot Stationen den 4 januari 2016.


Efter att ha vänt vid Stationen är det åter dags att ladda batteriet på linje 3. Elvis passerar Lasarettet den 4 januari 2016.


Elvis väntar på nästa tur på linje 3 mot Stationen vid Skeppsbron den 4 januari 2016.Senare blev det en tur på andra hållet och vi ser Elvis på linje 5 mot Skeppsbron den 4 januari 2016.


Kvällen kommer och Elvis vilar vid Skeppsbron den 4 januari 2016.

Elvis har fungerat mycket bra redan från första dagen. När projektet avslutades den 30 september 2016 kunde konstateras att Elvis varit i trafik 740 dagar av planerade 781 dagar, dvs 95% tillgänglighet. Den faktiska tillgängligheten är högre då 15 av de dagar som bussen varit ur trafik beror på studiebesök. Räknar vi bort dessa dagar blir tillgängligheten nästan 97%.

Energiförbrukningen har mätts noggrant och under en kall vintervecka i januari 2016 mättes följande värden:

Framdrivning brutto:    0.87 kWh/km
Återmatning till kontaktledningen till annan trådbuss: -0,08 kWh/km
Framdrivning netto:
 0,79 kWh/km
Hjälpkraft (belysning, skyltar etc) 
 0,34 kWh/km
Uppvärmning:
 1,06 kWh/km
Bromsmotstånd:
 0,00 kWh/km
Totalt:
 2,19 kWh/km

Vidare har man mätt hur mycket energi som batteriet laddats med och hur mycket man kunnat ta ut. Mätningarna visar att 87 % av den energi som laddats har kunnat tas ur batteriet, dvs förlusten i batteriet ligger på 13 %.

Värdena bygger på den normala driftsättningen där bussen kört från 05.30 till 09.00 och sedan från 14.00 till 21.40.


Elvis vid Stationen den 30 juni 2016. Efter projektets slut ska
även Elvis få den nya ljusgröna färgen.

Slutsatserna från projektet

Vid slutredovisningen av projektet redovisades följande slutsatser:
•    Bussen fungerar bra och uppfyller förväntningarna med råge.
•    Styrkan är bl.a. att bussen är helt elektrisk, även värme från el.
•    Bussen är utrustad med lämplig batteristorlek för ändamålet. (kan köra 20 km)
•    Även med investering av batteri (-er) under bussens livslängd så är kaptial- och bränslekostnad
      längre än för motsvarande gasbuss. (20 år respektive 12 år)
•    Den svåra frågan är egentligen att få acceptens för montering av ledningen. Det är lättare idag,
      eftersom ledning med denna teknik enbart behövs på delar av linjesträckningen.
•    Projektet har levt upp till sin målsättning och fortsatta diskussioner förs hur dessa kunskaper bäst
      kan användas för att utveckla kollektivtrafiken och samhällsbyggandet.
•    Landskrona har förutsättningar att bli Sveriges första stad med enbart eldrivna stadsbussar.

Framtiden

Skånetrafiken och Nobina planerar tillsammans att SlideIn-bussen ska fortsätta att köra i Landskronas stadstrafik även i kommande tidtabeller. Om det blir fler SlideIn-bussar i Landskrona är fortsatt en öppen fråga. Helt klart är att projektet genomförts på ett bra sätt och resultatet är tydligt – laddning under drift är framtiden. Internationellt heter denna teknik IMC (In Motion Charging) och tillämpas redan i tyska Esslingen samt är på gång att införas i Solingen och Arnhem.

Rekonditionerade bussar

Ella den 29 oktober 2016

Ellen den 29 maj 2016

Elvira den 29 maj 2016

Else-Len den 30 juni 2016.

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2016