Trådbuss Landskrona


1 april 2004

 
Den 1 april övertog Arriva driften av trådbusslinjen i Landskrona. Övertagandet var en del av Arrivas övertagande av Orusttrafikens uppdrag i Skåne. Totalt omfttade övertagandet stadsbusstrafiken i Landskrona och Trelleborg samt regionalbusslinjerna 506 och 520.
   
Arriva 6992, Elvira, närmar sig hållplatsen Artillerigatan den 19 auguasti 2004.
 
I samband med övertagandet av Arriva fick trådbussarna nya inventarienummer. I tabellen nedan redovisas nummer såväl hos Orusttrafiken som Arriva.
         

Vagnförteckning Landskrona Trådbuss

Registreringsnummer

Tillverkningsnummer

Orusttrafiken

Arriva

Namn

TXT 754

1067

7232

6992

Elvira

TXT 763

1068

7233

6993

Ellen

TXT 772

1069

7231

6991

Ella

-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2004