Trådbuss Landskrona


8 februari 2003

 
Nu har bygget av trådbusslinjen börjat på allvar. På bilderna som är tagna i dag - 8 feb 2003 - syns stolpar samt de hål som tagits upp för att placera stolparna i. Håll till godo och se fram mot invigningen i augusti!

Skylten som vid stationen meddelar att Landskrona nu bygger trådbuss.
 

Flera stolpar har satts upp i slingan vid stationen. Stolparna är av den tjockare typen (350 mm).

I Kolonigatan strax väster om stationen pågår arbetet för fullt. Stolpen som syns är av den tunnare typen (220 mm).
I Kolonigatan pågår arbetet för fullt. Håltagningen för kontaktledningsstolparna pågår för fullt.

-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2003