Trådbuss Landskrona


7 juli 2003

 
Måndagen den 7 juli fortsatte provkörningarna i Landskrona. Även denna dag gick allt bra. Bussen från Tallinn körde över 100 km denna dag. På bilderna syns även de tillfälliga registreringsskyltar som bussen fått i Sverige -TUT 298.
 
Provkörningarna den 7 juli innebar att bussens svenska registreringsskyltar kunde monteras. Detta torde alltså vara den första trådbuss som godkänts av Svenskbilprovning och därefter registrerats i Sverige! Hur man ska tolka numret TUT 298 får väl var och en själv fundera över!
-

Under provkörning gjordes paus i Storgatan.
 
Postrondellen är en av de platser där kontaktledningen hänger i linspann. Bussen från Tallinn passerar här utan problem.

-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2003