Trådbuss Landskrona


6 april 2003

 
Arbetena med trådbusslinjen går vidare. Idag den 6 april 2003 har man kalarat av stolpsättning fram till Vilan och man sätter fundament ner till Rådhustorget. Av kartan framgår hur läget är/var idag.

Den 6 april 2003 var allt klart vid stationen vad gäller stolpar och utliggare samt fästen för tråden (som kommer att dras i slutet av maj).
 

I Eriksgatan håller man för fullt på med att gräva hål och sätta fundament för stolparna.En viss försening vad gäller bussleveransen har uppstått och innebär att samtliga tre bussar nu beräknas anlända Sverige i slutet av juni 2003.

-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2003