Trådbuss Landskrona


4 augusti 2003

 
Måndagen den 4 augusti var det dags att besiktiga de tre trådbussarna i Budapest. Den aktuella dagen var alla bussarna klara förutom att buss 2 och 3 saknade batterier. Provkörning skedde med buss 1 såväl under kontaktledning som med batterier. Batteridriften fungerade utmärkt. Batterieran ska endast användas som vid nödlägen då strömmen faller ut samt för transport mellan depå och linjen.
 
Provkörning i Budapest med batteridrift. Landskrona bussen möter en Ikarus/Kiepe trådbuss på Budapests första trådbusslinje - linje 70. Ikarusbussen är levererad 2002. Trådbusslinje 70 fick sitt nummer av att den ppnades på Stalins 70-årsdag!
-

Provkörningen har nått till Stadsparken och stopp görs utanför Tekniska Museet.
 
Under provturen kom vi även in i de centrala delarna av Budapest. Här har bussen just lämnat Parlamentsbyggnaden bakom sig på väg åter mot trådbussdepån.
 
Åter vid trådbussdepån i BUdapest konstaterades att provturen gått utmärket. Bussen fungerade perfekt såväl under tråd som med batteri. Prestanda med batteri var över förväntan.

Nu väntar vi bara på att bussarna ska komma till Landskrona och kunna provköras på sin hemma linje. Detta planeras alltjämt ske i slutet av augusti. Med lite tur ska man kunna åka Trådbuss i Landskrona sista veckan i augusti.

-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2003