Trådbuss Landskrona


30 januari 2003

 
Den 30 januari togs det officiella första spadtaget för trådbusslinjen i Landskrona. Arbetna med att sätta fundamenten hade börjat tidigare i veckan. Som syns på bilderna är nu den första stolpen på plats vid nya stationen. Arbetet kommer nu att fortsätta från stationen in mot centrum.
Spadtaget bestog i att det fylldes sand i fundamentet till stolpen så den blir stående på plats.
Efter foramilteterna står bara de två kannorna kvar vid denna historiska stolpe.
Den första stolpen placerades på den norra sidan av slingan vid stationen. I bakgrunden Landskronas järnvägsstation.

-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2003