Trådbuss Landskrona


29 maj 2003

 
Trådbussanläggningen i Landskrona börjar nu ta sin slutliga form. De senaste dagarna har i princip alla utliggare monterats. Stolpar som nu saknar utliggare är de som ska bär linspann - dvs de ska inte ha någon utliggare. Stolparna vid nua slingan är resta - men körytan är ännu inte byggd! På bilderna visas läget just nu i Landskrona.

Provkörning av bussar ser det nu ut att bli först i slutet av augusti.

 
I Kolonigatan är nu kontaktledningen slutmonterad och i princip klar för användning.

.

Vid Vilan är de flesta utliggare nu monterade. Det är bara linspannen som saknas innan tråden kan börja dras.
 
I Postrondellen har man nu satt mitt stolpen som ska bära linspann åt flera håll.
 
Vid Rådhustorget har stolparna som står mitt i gatan fått utliggare monterade. Stolpplaceringen motiveras av att Räddningstjänsten ska ha lättare att nå husen vid ev brand.
 
I Storgatan är nu alla utliggare monterade. Några stolpar saknar dock belysningsarmaturer.
 
Vid den blivande ändstationen i söder har stolpar nu satts. Däremot har körytan ännu inte byggts! Kontaktledningen kommer här att hänga i linspann.

-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2003