Trådbuss Landskrona


28 augusti 2003

 
Torsdagen den 28 augusti, en vecka efter det att trådbussarna ankom till Sverige, var det möjligt att börja provkörningarna. Vid 12-tiden släptes strömmen på varefter den första bussen förbereddes för trafik. Bussen körde på batteri till slingan vid Skeppsbron där en del trster vidtog.
   
På bildern står de tre trådbussarna för Landskrona uppställda utanför depån inför den första dagens provkörningar. Bussarna har fått Orusttrafikens nummer 7231-7233.
 
Klockan 12.50 den 28 augusti 2003 nådde det första trolleyspröter ledningen vid Skeppsbron. På bilden någon minut senare har båda spröten fått kontakt. Förutom projektdeltagare från Sverige, Polen och Ungern hade några personer från pressen hittat till Skeppsbron.
 

På bilden står den första trådbussen klar för avgång. Premiären skedde klockan 13.14 och gick utan dramatik genom Landskrona till nya stationen. Premiärbuss blev Orusttrafiken nr 7233.
 
Klockan 13.21 har den första turen ankommit till nya stationen i Landskrona. Därmed hade den första halvan av provturen genomförst på ett för alla bra sätt. Premiärförare belv Laila Nielsen, instruktionsförare på Orusttrafiken.
 
Under de följande provturerna gör man här uppehåll i Kollonigatan.

-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2003