Trådbuss Landskrona


22 mars 2003

 
Arbetet med trådbusslinjen i Landskrona går vidare. Den 22 mars 2003 är nästan alla stolpar uppe på sträckan Stationen-Vilan, dvs Kollonigatan och Repslagargatan. Drygt hälften av alla stolpar har dessutom utliggare monterade. Resterande del av linjen i Eriksgatan och Storgatan har ännu inte påbörjats.

I Kollonigatan har nästan alla stolpar nu fått utliggare monterade.
 

Vid stationen har några utliggare fått särskild utrustning för att hålla tråden i kurva.

.

I Storgatan har inga arbeten ännu påbörjats.

Tidplanen är sådan att infrastrukturen skall vara klar i slutet på maj. Den första bussen skall levereras i början på juni och de båda andra en månad senare. Invigning planeras till någon av de två första lördagarna i september.

-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2003