Trådbuss Landskrona


21-22 augusti 2003

 
Torsdagen den 21 augusti 2003 ankom de tre trådbussarna med färjan Götaland från Travemünde till Trelleborg. På kvällen samma dag kördes de sedan till Swebus depå i Malmö där de fick övernatta i väntan på registreringsbesiktning dagen efter. Efter besiktningen den 22 augusti transporterades de vidare från Malmö till Landskrona på de tre holländska trailrarna. Nu väntar vi bara på att provkörningarna i Landskrona ska börja.
 
Swebus depå i Maslmö klockan 20.10 på kvällen den 21 augusti 2003. Knappt en timma tidigare hade de tre ekipagen med trådbussarna kommit till Malmö.
-

Bilprovningen på Valdemarsro i Malmö ombesörjer registreringsbesiktning av bussar i södra Sverige. En av bussarna fick lossas från trailern för att nödvändiga test skulle kunna göras.
 
Här kontrolleras att chassinummret stämmer med det som står i handlingarna som medföljer fordonen. Dess bättre stämmde alla sifrorna överens!
 
På eftermiddagen den 22 augusti ankom så de tre bussarna till Landskrona. Efter lossning körde trailerekipagen hem till Holland och bussarna garagerades i den larmade bussdepån.

-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2003