Trådbuss Landskrona


17 april 2003

 
Åter igen tar jag till orda för en liten rapport från Landskrona. Trådbussbygget fortskrider enligt plan och på Skärtorsdagen 2003 hade stolpar med utliggare kommit upp mellan Stationen och Vilan (utom på sträckan genom Lasarettet). På bilden syns stolparna, utan belysning, i Repsalagargatan. Här kommer befintlig belysning att behållas på andra sidan gatan.

.

På kartan redovisas läget för trådbussbygget den 17 april. Nu är arbetna i gång längs hela sträckan, utom slingan i söder. Där kommer fundamenten troligen att börja sättas i nästa vecka. Slingan ligger på fd järnvägsmark.

 

Bussarna är försenade och besiktning och godkännande i Polen ska ske på tisdag den 22 april. Om allt går väl ska de sedan skickas till Budapest för att få elutrustning. Leverans till Sverige planeras till slutet av juni.

-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2003