Trådbuss Landskrona


14 maj 2003

 
Nu är det full fart i Landskrona! Stolparna kommer upp i snabb takt och kontaktledningen börjar slutmonteras vid stationen och i Kollonigatan. Den 14 maj var elsäkerhetsverket på besök. Inga frågetecken kom upp utan kommunens arbete är bra. Någon försening siktas inte i projektet. Om allt nu går bra så kommer de första provkörningarna att kunna ske i början av juli.

Den 14 maj var nästan alla stolpar på plats. Det är bara vid Postrondellen och vid ändstationen i söder som arbetena inte riktigt har kommit igång

Vid stationen var kontaktledningen slutmonterad den 14 maj. Så nu ser det från tåget ut som om Landskrona verkligen är en trådbuss-stad!
 

Exempel på rakt monterad kontaktledning enligt system Furrer+Frey.

Vid Vilan kommer man att använda linspann vilket leder till en mängd stolpar då kurvorna inte är parallella.

-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2003