Nörregade, Århus, 2012-2017

Nörregade i Århus har genomgått en förändring under 2014 till 2017 i samband med bygget av den första etappen av Århus Letbane. Bilderna nedan redovisar gatans status vid olika tidpunkter.

-------------------------------------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------

-

Samtliga bilder och text (om inte annat anges) ©PG Andersson, 2012-2017